C H A R A P A I N T
رنـگـــ کـلامـــــــ

ایـــده٬ طــرحــ و اجـــــرا
شـــاهـیــن چـــــرمــی     |     پاتـریسیـا بـلف چـــــرمـی     |     ۱۳۶۷ - ۱۳۹۷

حـقــوق مـربـوطـــه ( کپـی رایـت )
کلیه حقوق مربوط به طراحی و محتوای این وب سایت، و همچنین تمام نتایج (ترکیب رنگی) نوشته های تولید شده تحت شرایط قوانین Charapaint، توسط کپی رایت محافظت می شود. کپی رایت متعلق به شاهین چرمی و پاتریسیا بلف چرمی میباشد.
تولید محتوای و ترکیبات تولید شده توسط Charapaint، و همچنین بیگانگی آنها یا ترکیب آنها با سایر شکل های چاپی یا دیجیتالی ارائه، مستلزم تایید کتبی از نویسندگان Charapaint است و در هر صورت با با ذکـر منبع:
©     |   شـــاهـیــن چـــــرمــی   |   پاتـریسیـا بـلف چـــــرمـی    
           charapaint.charmi.org

شرایط استفاده

هر کاربر به طور کامل مسئول متنهایی است که وارد می کند. لازم به ذکر است که نوشته های متنی برای عدم رعایت کپی رایت، این به معنی اطلاعات نادرست یا نادرست از نویسنده، و همچنین در مورد محتوای نامناسب و توهین آمیز حذف خواهد شد. مدیران Charapaint به طور واضح حق استفاده از کاربران را رد می کنند.

حریم خصوصی
ثبت نام یا استفاده از این وب سایت معمولا بدون ارائه اطلاعات شخصی امکان پذیر است. تا آنجا که داده های شخصی (مانند نام، آدرس یا آدرس ایمیل) در این وب سایت جمع آوری می شوند، این همیشه به صورت داوطلبانه انجام می شود. این داده ها نه به طور تجاری و نه به اشخاص ثالث منتقل می شود.