Charapaint

شما از طریق ثبت نام در «رنگــــواژه» میتوانید با ویژگی های این پروژه آشنا شده و از آن استفاده نمایید.
- در صفحه اصلی «رنگــــواژه» روی منـوی « ورود » بر « ثبت نام » کلیک کنید.
- فرم ثبت نام را پر کرده و روی کلیــد «ثـبـتـــــ نـامـــــ» کلیک کنید.


کد فعال سازی حساب کاربری شما به آدرس ایمیل وارد شده ارسال میگردد.

- به ایمیل خود مراجعه کرده و ایمیل ارسالی با موضوع: « کد فعال سازی شما» را باز کنید .
- حساب خود را با کلیک روی لینک ذکر شده در ایمیل فعال نماییـد.
- اکنون شما می توانید وارد سایت «رنگــــواژه» شده و از ایزارهای آن استفاده نمایید.